Jerusalem variation 332, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 332

ציור,
100 × 80 × 3 ס"מ

Orli Ziv

$4000
Jerusalem variation 331, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 331

ציור,
100 × 80 × 3 ס"מ

Orli Ziv

$4000
Jerusalem variation 125, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 125

ציור,
50 × 50 × 3 ס"מ

Orli Ziv

$2500
Jerusalem variation 321, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 321

ציור,
150 × 120 × 4 ס"מ

Orli Ziv

$6000
Jerusalem variation 323, Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 323

ציור,
130 × 100 × 3 ס"מ

Orli Ziv

$5000
Jerusalem variation 327 , Painting by Orli Ziv

Jerusalem variation 327

ציור,
56 × 45 × 3 ס"מ

Orli Ziv

$2200
הדפסה
The Crooner © Orli Ziv

The Crooner

הדפסה, מספר גדלים ותומכים

Orli Ziv

מ
$150
Pinky Jerusalem, Peinture by Orli Ziv

Pinky Jerusalem

ציור,
70 × 80 × 2.5 ס"מ

Orli Ziv

$3000
Quiet Jerusalem , Peinture by Orli Ziv

Quiet Jerusalem

ציור,
50 × 60 × 3 ס"מ

Orli Ziv

$1500
Gorilla, Peinture by Orli Ziv

Gorilla

ציור,
80 × 120 × 2.5 ס"מ

Orli Ziv

$3000
Rasta lion, Peinture by Orli Ziv

Rasta lion

ציור,
80 × 100 × 2.5 ס"מ

Orli Ziv

$2800
הדפסה
Listen to the music © Orli Ziv

Listen to the music

הדפסה, מספר גדלים ותומכים

Orli Ziv

מ
$150
The Book, Painting by Orli Ziv

The Book

ציור,
85 × 77 × 2 ס"מ

Orli Ziv

$3000
Jerusalem Evasion, Painting by Orli Ziv

Jerusalem Evasion

ציור,
100 × 70 × 3 ס"מ

Orli Ziv

$3200