הדפסה
1948 © Dan Groover

1948

הדפסה, מספר גדלים ותומכים

דן גרובר

מ
$150
הדפסה
1948 - Independence of Israel © Dan Groover

1948 - Independence of Israel

הדפסה, מספר גדלים ותומכים

דן גרובר

מ
$150
הדפסה
Knesset 1948 © Dan Groover

Knesset 1948

הדפסה, מספר גדלים ותומכים

דן גרובר

מ
$150
הדפסה
State of Israel is Born - 70 Years © Dan Groover

State of Israel is Born - 70 Years

הדפסה, מספר גדלים ותומכים

דן גרובר

מ
$150
הדפסה
The Declaration of Independence of the State of Israel © Dan Groover

The Declaration of Independence of the State of Israel

הדפסה, מספר גדלים ותומכים

דן גרובר

מ
$150