+61 Life Line, Painting by Dan Groover
שתף:   

מעבר לחומות - רחוב ישראל קהילת אמנים

קהילת אמנות הרחוב מישראל המבקשת לשפר את החברה באמצעות פרויקטים אמנותיים.

קטגוריות מובילות