Iris, Painting by Maayan Shira

Iris

Painting,
60 × 60 × 3 cm

Maayan Shira

$1950
Avocado, Painting by Maayan Shira

Avocado

Painting,
60 × 60 × 3 cm

Maayan Shira

$1950
Peacock, Painting by Maayan Shira

Peacock

Painting,
40 × 50 × 3 cm

Maayan Shira

$2100
Monkey, Painting by Maayan Shira

Monkey

Painting,
50 × 50 × 3 cm

Maayan Shira

$2400
Panda, Painting by Maayan Shira

Panda

Painting,
50 × 50 × 3 cm

Maayan Shira

$2400
Balance dancer, Painting by Maayan Shira

Balance dancer

Painting,
57 × 50 × 3 cm

Maayan Shira

$3000