Heike Zaun-Goshen

Heike Zaun-Goshen

Painting

Biography


Works

Scent, Painting by Heike Zaun-Goshen

Scent

Painting,
50 × 40 × 2 cm
Pensamiento, Peinture by Heike Zaun-Goshen

Pensamiento

Painting,
0 × 0 × 3 cm
City Scape, Peinture by Heike Zaun-Goshen

City Scape

Painting,
80 × 60 × 2 cm
Asian Portrait, Painting by Heike Zaun-Goshen

Asian Portrait

Painting,
0 × 0 × 3 cm
As Above, Peinture by Heike Zaun-Goshen

As Above

Painting,
70 × 80 × 2 cm
View all original artworks